De SKK (senioren kontakt kloosterhaar) is een aantal jaren geleden opgericht na strubbelingen bij de ANBO. De SKK telt ruim 100 leden en nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom.

Enkele malen per jaar organiseert de SKK een gezellige activiteit, zoals een fietstocht, nieuwjaarsreceptie en op de eerste woensdag van september een busreis. Daarnaast wordt er om de week op woensdagmiddag in het dorpshuis gekaart.

Het belangrijkste doel van de SKK is het creëren van saamhorigheid. Gezelligheid gaat boven alles.

Wilt u ook graag meedoen met de activiteiten van de SKK? Meld u zich dan aan als lid. De leeftijdsgrens is vanaf 50 jaar. De contributie bedraag € 20,- per persoon per jaar.

Aanmelden kan bij bestuursleden, waaronder bij Wim Potgieter.