Het gebouw ’t Haarschut staat er al meer dan 100 jaar. In 1894 werd het in gebruik genomen als openbare basisschool voor de kinderen uit Kloosterhaar en omgeving. In 1902 werd de school uitgebreid met een extra lokaal. Dit is het gedeelte waar nu het podium zich bevindt. In 1938 moest de school weer worden uitgebreid en werd de hoofden woning, links naast de huidige ingang, verbouwd tot een leslokaal.In de tweede helft van de 50e jaren bleek dat het gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het onderwijs stelt. De nieuwe basisschool “Cantecleer” werd gebouwd. Dit was het sein voor een aantal inwoners van Kloosterhaar om te kijken of het gebouw behouden kon blijven en een andere bestemming kon krijgen.

In 1959 werd de stichting Dorpshuis Kloosterhaar in het leven geroepen en op acht en twintig oktober 1959 passeerde de oprichtingsacte bij de notaris. Het doel van de stichting werd als volgt geformuleerd: “De stichting heeft ten doel het oprichten, in stand houden en exploiteren van een dorpscentrum, bevattende de nodige lokaliteiten voor vergaderingen, kursussen, bijeenkomsten en verenigings- en organisatieleven ten einde hiermee een bijdrage te leveren in de geestelijke-, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de lokale samenleving”

In de loop der jaren heeft het gebruik een andere invulling gekregen. De grote zaal die ook werd gebruikt door de gymnastiek werd verbouwd tot de zaal zoals deze nu is nadat de gymvereniging een ander onderkomen had gekregen in de nieuwgebouwde gymzaal.

Het gebouw heeft een lange historie. Bij het “pimpen” van het gebouw in 2016 is de historie van het gebouw weergegeven op de ramen. Kijkend van links naar rechts zien wij links van de toegangsdeur twee foto’s van het gezin van Meester Duytsch. Hij was de eerste hoofd onderwijzer van de school in 1894. Dit gedeelte van het gebouw was ook de woning van het hoofd van de school. Aan de rechterkant zijn een vijftal foto’s te zien. De eerste foto dateert uit 1902 en is genomen naar aanleiding van de ingebruikname van het derde leslokaal. Deze foto geeft de kerk en het schoolgebouw weer. De tweede foto stamt uit de dertiger jaren. De derde foto laat zien hoe het toenmalig hoofd van de school, meester van Beest, de inventaris van de school op een kar verhuisde naar het nieuwe schoolgebouw aan de Schoolstraat. De vierde foto geeft weer hoe het gebouw eruitzag tijdens de verbouwing tot dorpshuis. De vijfde foto geeft het resultaat weer na de verbouwing en de laatste foto is van recentere datum. Op deze wijze is de historie van het gebouw vastgelegd in het gebouw.