Protocol Coronamaatregelen

Corona-maatregelen kunnen ons nog lange tijd bezig houden. Om onze dorpshuisfunctie in de gemeenschap te kunnen blijven vervullen, is het noodzakelijk om structurele maatregelen te treffen. Die maatregelen hebben, onder andere, ten doel om onze gebruikers en gasten te laten zien dat hun persoonlijke veiligheid bij ons bovenaan staat. In dit protocol vermelden wij onze maatregelen en de regels waaraan de protocollen van de verenigingen moeten voldoen.

Dwingende controle op naleving is niet mogelijk en onwenselijk. De landelijke gedragsregels zijn duidelijk en we doen hier een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van onze gebruikers en gasten.

‘Samen krijgen wij corona onder controle’