Dorpshuis ’t Haarschut is een stichting. Het algemeen bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van plaatselijke verenigingen en organisaties die voor hun activiteiten gebruik maken van deze ontmoetingsplek.

Een beheerster runt de dagelijkse gang van zaken en wordt daarin bijgestaan door vele vrijwilligers.

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit:
Herald Schepers (voorzitter)
Annemiek Bokxem (penningmeester)
Bernique Horstman (secretaris)
Twan ten Napel (technische dienst)
Leon Sieben (organisatie evenementen)